WhiteTec

Visie op de realiteit


WhiteTec is ontstaan uit het meer dan 30 jaar oude en continu groeiende traditionele bedrijf de Haslach Group en stelt de hoogste eisen aan de mogelijkheid om visionaire ideeën voor gevoelige milieu- en energievraagstukken om te zetten in de realiteit.
Verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen is al vele jaren het niet-aflatende streven van WhiteTec. Deze enorme uitdaging wordt behaald in de vorm van innovatieve oplossingen.Het managementteam

Een interactie tussen visie, ervaring, motivatie, enthousiasme en verantwoordelijkheid

Jochen Lippert kan nu al terugkijken op een aantal omzettingen in de motorontwikkeling en de prototypebouw van uiterst zuinige verbrandingsmotoren waarbij de nabehandeling van uitlaatgassen ­centraal staat. Zijn visionaire concepten met inbegrip van uitlaatgassen­controle en extreme vermindering van de emissie­waarden voor verbrandings­motoren van schepen, evenals voor warmtekrachtcentrales voor elektriciteit worden op de voet gevolgd.


Helmut Haslach is al meer dan 30 jaar de drijvende kracht achter de bouw van de Haslach Group, een zeer gerespecteerd en gerenommeerd bedrijf voor de productie van zeer complexe behuizingen en onderdelen voor de productie-industrie en ruimtevaart, evenals de afzuig- en filtertechniek en geluidsdemping.


Marita Haslach-Dann toont grote verantwoordelijkheid op het gebied van de toekomstgerichte ­en toekomst­vaste uitlijning van de Haslach Group naar een wereldwijde markt­positionering en gestage uitbreiding van het portfolioassortiment van het bedrijf, onder andere met automobiel­leveranciers.
De Haslach Group wordt sinds vele jaren als gevolg van zijn expertise op het gebied van luchtzuivering en geluidswering geconfronteerd met het onderwerp milieubescherming.


Locatie


In nauwe samenwerking met de Haslach Group kan WhiteTec bij de realisatie van projecten refereren naar de jarenlange knowhow van het partnerbedrijf.

Het resultaat is een perfecte symbiose tussen opgedane ervaring bij de productie van complexe systeemcomponenten en de expertise voor uitlaatgasnabehandeling en alternatieve energieopwekkingsinstallaties.

Tot slot garandeert dit partnerschap toekomstbestendige stand-alone oplossingen die perfect aangepast zijn aan de individuele toepassings­voorwaarden.

Meer informatie over onze partner vindt u op  www.haslach-group.com


Contact 

WhiteTec GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 42 
87437 Kempten, Germany
  

Tel +49 831 5 71 17-800
Fax +49 831 5 71 17-801
E-Mail info@whitetec.de
Follow us

© 2019 WhiteTec GmbH & Co. KG     .     Legal notice / Datenschutz     .     made by ...