Uitlaatgasnabehandeling­

Schone oplossingen voor milieuvriendelijke scheepvaart met diesel- en zware stookoliemotorenMeer Links:
Met de toenemende milieuvervuiling en de invoering van steeds strengere emissienormen stijgt ook de vraag naar milieuvriendelijke scheepvaart.
In verband met de emissie van roetdeeltjes en stikstofoxiden moeten ook schepen aangepast worden.

Vooral met betrekking tot de emissie van roetdeeltjes en stikstofoxiden moet de industrie aangepast worden en ook schepen moeten uitgerust worden om ten aanzien van de internationale concurrentie voor C02-balansen en ligkosten concurrerend te blijven.
Tot nu toe was het SCRT-systeem (Selective Catalytic Reduction Technology) door zijn compacte design en het modulaire ontwerp ideaal voor montage achteraf van bijna alle motortypes en vermogensklassen. Het SCRT-systeem maakt hierbij ten eerste gebruik van het CRT-effect voor de vermindering van roet in het dieselroetfilter. Ten tweede worden de stikstofoxiden gereduceerd (SCR).
Ongeveer de helft van de temperatuurstijging in het noordpoolgebied is te wijten aan roetdeeltjes. Dit blijkt uit een studie van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP).
Het door WhiteTec gewijzigde CRT/SCRT-systeem is geschikt door het compacte ontwerp en de modulaire opbouw voor uitrusting van bijna alle motortypes en vermogensklassen.

Door een combinatie van uiterst efficiënte dieselroetfilters, minder uitstoot van ureum evenals onze dubbele Y-buis (Y-tube) met geïntegreerde uitlaatgasversneller (Exhaust Booster) bereiken we de voor 2022 geldende emissie-eisen voor alle dieselvoertuigen.

Dit kunnen we sinds 2010 bewijzen met de Nederlandse ecotanker, die vanwege zijn milieuvriendelijkheid tal van internationale onderscheidingen gekregen heeft.


The values shown above are measured values according to TA-Luft, which refer to a diesel engine with a generator with a capacity of 500 KW. 

SCRT-uitlaat­gas­schoonmaak­systeem


SCRT staat voor SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION TECHNOLOGY en beschrijft een combinatie van SCR- en CRT-technologieën.

De SCRT-technologie minimaliseert de uitlaatgassen van dieselmotoren, koolmonoxide, koolwaterstoffen, stikstofoxiden en roetdeeltjes. Het SCRT-systeem gebruikt in de eerste plaats het CRT-effect voor de vermindering van roet in het dieselroetfilter

In de tweede plaats worden de stikstofoxiden gereduceerd (SCR). Hiervoor wordt aan de uitlaatgassen een ureumoplossing toegevoegd, waaruit door hydrolyse water en ammoniak ontstaan.
De verkregen ammoniak reduceert de stikstofoxiden in de uitlaatgassen naar normale stikstof.

Het katalysatorsysteem wordt sinds 2008 nagenoeg identiek gebruikt. Op een bedrijfspand in Neuss worden de uitlaatgassen van in totaal 30 scheepsdieselmotors van het merk Volvo Penta gefilterd.

Deze systemen worden met een motorbelasting van 80 procent 8.000 uur per jaar gebruikt. En dit alles met een extreem lage vervuilende uitstoot.

In aanvulling op de technische ontwikkelingen zijn ook het compacte ontwerp en de lage onderhoudskosten van het hele systeem een echte toegevoegde waarde voor onze klanten.
Dit gaat gepaard met zeer korte installatietijden, want meestal leveren we de hele Kat-installatie in een container en gebruiksklaar aan u.


EAS - Uitlaatgasnabehandelingssysteem

Het WhiteTec-uitlaatgasnabehandelingssysteem EAS bevat als consequente verdere ontwikkeling van deze technieken talrijke nieuwe voordelen:
 
 • er wordt beduidend onder de wettelijke grenswaarden voor uitlaatgasemissies gebleven
 • uiterst compact design
 • Duurzaamheid
 • lage onderhoudskosten
 • Reiniging van de uitlaatgassen van zware stookoliemotoren (commerciële scheepvaart)

Vermogensspectrum

 
 • Analyse en advies van bestuursplaats
 • Motor- / verbrandingsoptimalisatie
 • Katalysatoreninstallatie
 • Individuele afname TÜV (vereniging voor APK-keuring)
 • Onderhoud

Uw voordelen

 
 • Uitrusting van bijna alle soorten motoren en vermogensklassen mogelijk
 • Compacte alles-in-1-containerbouw
 • Modulaire opbouw
 • Zeer korte installatietijden
 • Eenvoudig onderhoud van het totale systeem
 • Hoge rentabiliteit
 • Korte amortisatieperiode

Heeft u vragen?

We bellen u graag.


Ons gemotiveerde team staat op elk moment tot uw beschikking om al uw vragen wat betreft omzetten en energieplanning te beantwoorden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.


Contact 

WhiteTec GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 42 
87437 Kempten, Germany
  

Tel +49 831 5 71 17-800
Fax +49 831 5 71 17-801
E-Mail info@whitetec.de
Follow us

© 2019 WhiteTec GmbH & Co. KG     .     Legal notice / Datenschutz     .     made by ...