Wij maken van groene energie witte energie


WhiteTec is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie, projectmanagement en distributie van afgewerkte uitlaatgas­nabehandelings­systemen en milieuvriendelijke installaties voor de productie van ­elektrische ­energie.

Hierbij maakt het bedrijf gebruik van zowel de uitgebreide technische en commerciële competentie van het eigen team, maar ook van de vele jaren van vaste productie-ervaring van de in de industrie gevestigde productiepartners.

Met de duidelijke doelstelling om milieuverontreiniging duurzaam te verminderen, ontwikkelt WhiteTec momenteel een uitlaatgasnabehandelingssysteem­ dat de verontreinigende emissies van verbrandingsmotoren aanzienlijk vermindert.

Voor de bescherming en het behoud van natuurlijke hulpbronnen zijn er milieunormen opgesteld en is er een duurzame en economisch haalbare energie-infrastructuur ontwikkeld.

Nieuws: nieuwe bepalingen voor de scheepvaart


Wetenschappers schatten dat de scheepvaart goed is voor ongeveer vier procent van de uitstoot van kooldioxide (CO2), zeven procent van alle zwaveldioxide (S02) en 11-12 procent van alle stikstofoxiden (NOx). Het internationale Marpol-verdrag inzake de bescherming van de zeeën heeft daarom besloten om het zwavelgehalte van zware stookolie vanaf 2020 wereldwijd tot een maximum van 0,5% te beperken.
 
Een hieruit resulterende conversie naar nog intensiever gebruik van diesel zorgt voor sterk verhoogde brandstofkosten. Echter de uitstoot van rookgasstoffen bij de verbranding van diesel is erg schadelijk voor het milieu.
 
Aangezien de gehele scheepvaartaandrijving tegenwoordig nog steeds ontworpen is voor de verbranding van zware stookolie, gaat de optimalisatie van dit verbrandingsproces samen met het ontwikkelen van nieuwe filtersystemen. Dit is een grote uitdaging voor de industrie.
 
WhiteTec was nauw betrokken bij dit complexe onderwerp en ontwikkelde een nieuw systeem dat onafhankelijk van brandstoffen zoals diesel het gebruik van alle plantaardige oliën alsook in de ontwikkeling van zware olie, zonder veranderingen van de motor mogelijk maakt, terwijl aan alle emissienormen voldaan wordt.


Contact 

WhiteTec GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 42 
87437 Kempten, Germany
  

Tel +49 831 5 71 17-800
Fax +49 831 5 71 17-801
E-Mail info@whitetec.de
Follow us

© 2019 WhiteTec GmbH & Co. KG     .     Legal notice / Datenschutz     .     made by ...